Theses 

Využívání počítačových programů při výuce na základní škole speciální – Mgr. Jolana Macháčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jolana Macháčková

Diplomová práce

Využívání počítačových programů při výuce na základní škole speciální

Utilization tutorial software during education in special school

Anotace: Diplomová práce se zabývá využíváním počítačových programů na základních školách speciálních. Teoretická část práce nabízí vymezení okruhu osob s těžkým zdravotním postižením a specifika při jejich vzdělávání, charakterizuje vzdělávací programy, podle nichž se uskutečňuje vzdělávání v základních školách speciálních a dále seznamuje s technicko organizačními podmínkami zavádění výpočetní techniky do výuky. Praktická část práce nabízí seznam výukového softwaru vhodného pro žáky základní školy speciální a dále prezentuje a následně analyzuje výsledky výzkumného šetření provedeného technikou dotazníku mezi učiteli základních škol speciálních.

Abstract: This thesis deals with utilization tutorial software during education in special schools. In The theoretic part characterizes pupils with handicap and their special needs, presents special education programs and introduces with technical-organizational conditions ICT in schools. In the practical part thesis is the list of tutorial software for pupils with special needs and next presents and analyses results of research, which was quantitative.

Klíčová slova: Základní škola speciální, těžké zdravotní postižení, kombinované vady, výpočetní technika, výukový program.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 09:14, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz