Lucie KARAFFOVÁ

Master's thesis

Nutriční hodnoty přesnídávek dětí na 1. stupni ZŠ v běžných a ve vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem a v Trmicích

The nutritive values of snacks for children at the first grade of ordinary primary school and at excluded localitites in Ústí nad Labem and Trmice
Abstract:
Diplomová práce se zabývá nutričními hodnotami přesnídávek dětí na 1. stupni ZŠ v běžných a ve vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem a v Trmicích. Teoretická část je zaměřena na výživu obecně, zejména dětí v období mladšího školního věku, na hodnocení výživového stavu dětí, dále pak na požadavky na skladbu školní svačiny (výběr potravin, nutriční hodnoty potravin). Praktická část se zabývá rozborům …more
Abstract:
This thesis deals with the nutritional value of midmorning snacks for children in the 1st grade of primary school in mainstream and in marginalised locales in Ústí nad Labem and Trmice. The theoretical section focuses on nutrition in general, particularly on nutrition in younger school-aged children, as well as an assessment of nutritional status children and, furthermore, the requirements for the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 4. 2017
  • Supervisor: Mgr. Dagmar Kubátová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KARAFFOVÁ, Lucie. Nutriční hodnoty přesnídávek dětí na 1. stupni ZŠ v běžných a ve vyloučených lokalitách v Ústí nad Labem a v Trmicích. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching for Primary School