Kristýna Šťastná

Bakalářská práce

Naplněnost spotřebního koše ve školním stravování

Consumer Basket at System of School Foodservice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou stravování dětí staršího školního věku, jejich energetickými a nutričními nároky, jídelním chováním a chuťovými preferencemi. V teoretické části je dále popsán způsob uzavřeného stravování a legislativa, kterou se dané stravování musí řídit, problematika spotřebního koše a jeho komodit. Praktická část je zaměřená na plnění spotřebního koše a doporučené pestrosti …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis is about issues of adolescents feeding, their energetic and nutritional requirements, eating behaviour and food preferences. The theoretical part contains topics such as school food service and its legislation, issues of school consumption basket and its commodities. The practical part is aimed at fulfilling the requirements of the school consumption basket and recommended food …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Helena Velichová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šťastná, Kristýna. Naplněnost spotřebního koše ve školním stravování. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii