Šárka MACHŮ

Bakalářská práce

Historie a význam vodních děl Moravskoslezského kraje

History and importance of dams of the Moravian-Silesian region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá historií a významem vodních děl Moravskoslezského kraje. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se věnuje popisu fyzickogeografických a socioekonomických charakteristik. Druhá kapitola obsahuje rozdělení přehrad a nádrží. Třetí kapitola se zabývá historií vzniku přehrad a nádrží. Poslední kapitola popisuje vybrané nádrže Moravskoslezského kraje a jejich vliv …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with history and importance of dams of Silesian?Moravian region. The thesis is divided into four chapters. The first chapter is devoted to description of physical geograhpical and socioeconomic features. The second chapter contains the distribution of dams and reservoirs. Third chapter deals with history of dams and reservoirs. The last chapter describes the selected reservoirs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014
Zveřejnit od: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHŮ, Šárka. Historie a význam vodních děl Moravskoslezského kraje. Ostrava, 2014. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika - Geografie (dvouoborové)