Ondřej STARÝ

Bakalářská práce

Izraelsko-palestinský konflikt: historicko-geografická analýza

The Israeli-Palestinian Conflict: Historical-Geographical Analysis
Anotace:
Práce se v první části zabývá historicko-geografickou analýzou, pomocí které přibližuje chronologický vývoj izraelského a palestinského národa a jeho území. Na základě této analýzy dále definuje hlavní příčiny konfliktu. V závěru této části je vytvořen přehled nejdůležitějších mezinárodních dokumentů věnujících se řešení konfliktu. V druhé části bakalářské práce jsou charakterizovány diplomatické vztahy …více
Abstract:
The first part of the work is the historical-geographical analysis that helps explain the chronological development of the territories between Israel and Palestine, further analysing and defining the main causes of the conflict. Concluding the first part is the overview of the most important documents dealing with resolving the conflict. In the second part of the work are the past and current characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Magdalena Rousová, M.A., Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STARÝ, Ondřej. Izraelsko-palestinský konflikt: historicko-geografická analýza. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická