Michaela LEJTNAROVÁ

Bachelor's thesis

Sociální dopady neschopnosti splácet dluhy na život seniorů

Social Impact of the Inability to Repay Debts to the Lives of Seniors
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zadlužení a jeho dopadem na běžné životy seniorů. Ve své bakalářské práci jsem si stanovila tyto výzkumné otázky, které budu nadále zkoumat: 1. Dostávají se senioři s rodinou a vysokoškolským vzděláním do dluhové situace méně často, než senioři, kteří rodinu nemají a mají základní či středoškolské vzdělání? 2. Týká se dluhová situace častěji žen než mužů? 3 …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of debt and its impact on the seniors´ daily lives. In my bachelor thesis I defined and then examined the following research questions: 1. Do seniors with families and higher education get into debt less often than seniors who do not have a family and have primary or secondary education? 2. Does the debt situation affect women more often than men? 3. What are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: JUDr. Věra Pražmová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LEJTNAROVÁ, Michaela. Sociální dopady neschopnosti splácet dluhy na život seniorů. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work in Public Administration

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses p187ja p187ja/2
2. 5. 2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.