Bc. Jiří Košťálek

Bachelor's thesis

Finanční krize 2008

Financial Crisis 2008
Abstract:
Následující text podrobně odhaluje příčiny globální finanční krize z let 2008 a 2009. Je zde vysvětlen vztah této finanční krize k současným dluhovým problémům některých evropských zemí, včetně identifikace dalších faktorů, které mají evropskou dluhovou krizi za následek. V neposlední řadě jsou zde zanalyzovány důsledky, které měla finanční krize na Českou republiku.
Abstract:
The following text reveals in detail the causes of the global financial crisis of 2008 and 2009. It explained the relationships of this financial crisis to the current dept problems of some European countries, including the identification of other factors that have a European debt crisis resulted. Last but not lest, there are analyzed the conseqeunces that had the financial crisis on the Czech republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Reader: Ing. Petra Hořinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS