Theses 

Podnikatelský plán pro rozšíření nabídky domovů pro seniory v brněnské lokalitě – Ing. Radomír Šteco

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Radomír Šteco

Diplomová práce

Podnikatelský plán pro rozšíření nabídky domovů pro seniory v brněnské lokalitě

Business Plan for the Offer Enlargement of Senior s Homes in Brno s Locality

Anotace: anotace Autor: Bc. Radomír Šteco Název: Podnikatelský plán pro rozšíření nabídky domovů pro seniory v brněnské lokalitě Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro výstavbu domova seniorů a rozšíření tak nabídky dlouhodobého ubytování pro seniory v Brně. Základním předpokladem a zároveň i konkurenční výhodou je, že navrhovaný domov seniorů, bude nabízet svým klientům kromě ubytování také asistenční a sociální služby na velmi vysoké kvalitativní úrovni za konkurenceschopné ceny. V první části práce budou definována teoretická východiska práce a jednotlivé analýzy, jež budou následně použity při vlastní tvorbě podnikatelského plánu, který bude tvořit druhou část diplomové práce. Součástí podnikatelského plánu bude také návrhová část zaměřená na vytvoření marketingového, výrobního a organizačního plánu. Vše bude doplněno o finanční plán a hodnocení rizik, jež zhodnotí realizovatelnost celkového podnikatelského záměru.

Abstract: annotation Author: Bc. Radomír Šteco Title: Business Plan for the Offer Enlargement of Senior´s Homes in Brno´s Locality This master´s thesis deals with developing a business plan for a construction of a seniors home expanding the range of long-term accommodation for the elderly in Brno. The main presumption, and the competitive advantage, is that the proposed home of the elderly, will offer its clients accommodation in addition to the assistance and social services at a very high level of quality at competitive price. In the first part, the theoretical starting-points are defined. The first part also includes the individual analyses that are later used in my own creation of the business plan, which is the main topic of the second part of this thesis. The business plan also includes information about creating of a marketing strategy, and production and organisational plan. Everything will be accompanied by a financial plan and risk assessment, which evaluates the viability of the overall business plan.

Klíčová slova: Podnikatelský plán, SWOT analýza, marketing, riziko, investice, ubytování seniorů.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 10. 2018 13:38, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz