Ing. Radomír Šteco

Master's thesis

Podnikatelský plán pro rozšíření nabídky domovů pro seniory v brněnské lokalitě

Business Plan for the Offer Enlargement of Senior s Homes in Brno s Locality
Abstract:
anotace Autor: Bc. Radomír Šteco Název: Podnikatelský plán pro rozšíření nabídky domovů pro seniory v brněnské lokalitě Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro výstavbu domova seniorů a rozšíření tak nabídky dlouhodobého ubytování pro seniory v Brně. Základním předpokladem a zároveň i konkurenční výhodou je, že navrhovaný domov seniorů, bude nabízet svým klientům kromě ubytování …more
Abstract:
annotation Author: Bc. Radomír Šteco Title: Business Plan for the Offer Enlargement of Senior´s Homes in Brno´s Locality This master´s thesis deals with developing a business plan for a construction of a seniors home expanding the range of long-term accommodation for the elderly in Brno. The main presumption, and the competitive advantage, is that the proposed home of the elderly, will offer its clients …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2017
  • Supervisor: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting