Mgr. Naďa Satková, Ph.D.

Disertační práce

Pěšák divadla – Jiří Svoboda (Podoby profese divadelního režiséra v šedesátých letech 20. století v regionálním divadle)

Jiří Svoboda – A Foot Soldier in Theatre (Aspects of the Director Profession in 1960s Regional Theatre)
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na uměleckou tvorbu režiséra Jiřího Svobody (1924–1990) a zároveň pojednává o některých otázkách divadelního provozu ve druhé polovině 20. století.
Abstract:
This thesis focuses on the works of the theatre director Jiří Svoboda (1924–1990) and deals with certain operational issues in theatre of the second half of the 20th century.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Václav Cejpek, Mgr. Libor Vodička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury