Veronika PŘIKRYLOVÁ

Diplomová práce

Volební právo v první Československé republice

Election Law in the First Czechoslovak Republic
Anotace:
Analýza volebního práva v letech 1918-1938, proces vytváření československých zákonů a ústavy, uspořádání volebního práva do dolní a horní sněmovny, prvorepublikové volební právo do obecních, zemských a okresních zastupitelstev.
Abstract:
Analysis of the right to vote in the years 1918-1938, the process of creating Czechoslovak laws and the constitution, the organization of the right to vote in the lower and upper houses, the First Republic's right to vote in municipal, provincial and district councils.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Antonín Lojek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIKRYLOVÁ, Veronika. Volební právo v první Československé republice. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/