Mgr. Jan Vostal

Bakalářská práce

Analýza a návrh informačního systému pro krizový management

Analysis and design information system for crisis management
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo popsat současnou legislativu krizového řízení v České republice a vykonat analýzu, návrh a implementaci informačního systému na podporu regionálního krizového řízení.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe actual crisis management legislation in Czech Republic and to accomplish analysis, design and implementation of an information system supporting regional crisis management.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky