Ivana Musilová

Bakalářská práce

Financování výstavby kanalizace dobrovolnými svazky obcí

Financing of Sewerage Systems Construction by Voluntary Associations of Municipalities
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu hospodaření dobrovolných svazků obcí při výstavbě kanalizace. V práci bylo použita metoda finanční analýzy u jednotlivých projektů a srovnání jejich časové náročnosti. Pro srovnání hospodaření byly použity parametry příjmů a výdajů v přepočtu na jednotku ekvivalentu maximálního připojení na kanalizaci u jednotlivých svazků. V závěru práce je navrženo doporučení …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the analysis of the management of voluntary unions of municipalities in the construction of sewerage systems. The method of financial analysis of individual projects and comparison of their time demands was used. The parameters of income and expenditure were used for the comparison of the economic results per unit of the maximum connection to the sewerage system in particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Petr Tománek
  • Oponent: Eva Kovářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa