Theses 

Moderní metody finanční analýzy v podniku Slévárny Třinec, a.s – Bc. Michal Walach

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikání

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Michal Walach

Diplomová práce

Moderní metody finanční analýzy v podniku Slévárny Třinec, a.s

Modern methods of financial analysis in the company Slévárny Třinec, a.s

Anotace: Diplomová práce se zabývá finanční analýzou podniku Slévárny Třinec, a.s. v letech 2011 až 2014. V teoretické části jsou popsány pojmy, které se finanční analýzy týkají. Dále je představen vybraný podnik. Praktická část se zaměřuje na výpočty finanční analýzy, konkrétně na horizontální a vertikální analýzu, vybrané rozdílové, tokové a poměrové ukazatele, Beermanův test, Teflerův test, Altmanův index, ukazatele EVA a CROGA. V závěru je zhodnoceno finanční zdraví vybraného podniku a jsou navrhnuta případná opatření.

Abstract: The thesis deals with the financial analysis of the company Slévárny Třinec, a.s. from 2011 to 2014. The theoretical part describes the concepts that relate to a financial analysis. Furthermore the chosen company. The practical part focuses on the calculation of financial analysis, namely horizontal and vertical analysis of selected differential, flow and ratios Beerman test, test Tefler, Altman index, EVA and CROGA. In conclusion, it evaluates the financial health of the selected company and suggested possible measures.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Andrea Kubištíková, Ph.D.
  • Oponent: Renáta Valerie Káňová, MBA Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/288 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/288/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/288/posudek/oponent/287 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 15:07, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz