MVDr. Michaela Navrátilová

Bakalářská práce

Group Dynamics in the Adult Language Class

Group Dynamics in the Adult Language Class
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje tématu skupinové dynamiky ve skupinových výuce dospělých. Teoretická část vysvětluje důležitost skupinové dynamiky v jazykových kurzech, uvádí hlavní charakteritiky skupinových procesů a možné způsoby jejich pozitivního ovlivnění. Praktická část popisuje autorčin vlastní výzkum, který se zabýval využitím aktivit podporujících pozitivní atmosféru ve skupinách studentů v jazykové …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of group dynamics in adult language learning groups. The theoretical part explains the relevance of group dynamics in language education and provides main characteristics of group processes and possible methods of group facilitation. The practical part describes author´s own research concerning the use of activities promoting positive group atmosphere in the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta