Bc. Monika Berková

Diplomová práce

Konzumní hédonismus a hledání štěstí ve společnosti blahobytu

Consuming hedonism and the pursuit of happiness in the welfare society
Anotace:
Tato diplomová práce řeší, zda mladí lidé v současné době hledají štěstí ve spotřebě a hédonistickém způsobu života. Cílem bylo nejen zodpovědět tuto otázku, ale též objasnit důvody, proč se tomu tak děje. Dále pak popsat ekonomické vlivy a sociální efekty, které na lidi v dnešní společnosti působí, osvětlit to, co si dnešní mladí dospělí představují pod pojmem štěstí, a podívat se na to, zda sociální …více
Abstract:
This diploma thesis addresses whether young people are currently looking for happiness in consumption and a hedonistic way of life. The aim was not only to answer this question but also to clarify the reasons why they are doing so. Furthermore, describe the economic and sociological influences that affect people in today's society, shed light on what today's young adults imagine as a concept of happiness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní