Lucie Vymětalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Supervize odborných praxí a zátěžového výcviku u studentů CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc

Anotace:
Tato absolventská práce je projektem výzkumu, který je zaměřen na hodnocení efektivity supervize u studentů CARITAS – VOŠs. Tento projekt je rozdělen do dvou hlavních částí – kapitol. První z nich je teoretická část, kde se zmiňuji o obecném významu supervize, vzdělávací supervize, a také o supervizi v rámci naší školy. V metodologické části popisuji proces, který vedl k vytvoření dotazníku.
Abstract:
This graduate thesis is a research project which is focused on the evaluation of effectivity in supervision at CARITAS – VOŠs students. This project is divided into two main chapters. The first one is the theoretical part where I explain terms like supervision, educational supervision and also supervision at school. The second part is methodological, here I describe the process which led to creating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tereza Malochová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc