Bc. Lucie Svobodníková

Bachelor's thesis

Interakce léčiv s rostlinami na buněčné úrovni

Interaction of pharmaceuticals with plants at cellular level
Abstract:
Cílem bakalářské práce je shromáždit a utřídit aktuální vědecké poznatky o interakci léčiv s rostlinami na buněčné úrovni, kde informace o interakci diklofenaku a tabákové buněčné suspenzi BY-2 jsou doposud nepočetné. Stále se zvyšující produkce a spotřeba léčiv má za důsledek jejich vstup do všech složek životního prostředí. Přítomnost léčiv je sledována zejména v půdách a vodním prostředí, kde se …more
Abstract:
The aim of thesis is to collect and organize current scientific knowledge about the drug interaction with plants at the cellular level, where information about the interaction of diklofenaku and tobacco BY-2 cell suspension are still not numerous. The ever increasing production and consumption of drugs has resulted in their entry into all components of the environment. The presence of a drug is monitored …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta