Bc. Lucie Svobodníková

Bachelor's thesis

Interakce léčiv s rostlinami na buněčné úrovni

Interaction of pharmaceuticals with plants at cellular level
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je shromáždit a utřídit aktuální vědecké poznatky o interakci léčiv s rostlinami na buněčné úrovni, kde informace o interakci diklofenaku a tabákové buněčné suspenzi BY-2 jsou doposud nepočetné. Stále se zvyšující produkce a spotřeba léčiv má za důsledek jejich vstup do všech složek životního prostředí. Přítomnost léčiv je sledována zejména v půdách a vodním prostředí, kde se …viac
Abstract:
The aim of thesis is to collect and organize current scientific knowledge about the drug interaction with plants at the cellular level, where information about the interaction of diklofenaku and tobacco BY-2 cell suspension are still not numerous. The ever increasing production and consumption of drugs has resulted in their entry into all components of the environment. The presence of a drug is monitored …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedúci: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta