Theses 

Zavedení QR kódů v podniku – Mgr. Petra Panáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomické informační systémy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Petra Panáková

Bakalářská práce

Zavedení QR kódů v podniku

Implementation of QR codes in the company

Anotace: Bakalářská práce „Využití QR kódů v podniku“ si klade za cíl odpovědět na otázku, zda mají QR kódy možnost uplatnit se v oblasti podnikání. Pro zodpovězení otázky bylo nutné z množství dokumentů a zdrojů vybrat jen informace relevantní a přínosné. V teoretické části se odkrývají pojmy dvourozměrné kódy, jejich struktura, využití ve světě a využití v budoucnosti. V praktické části je popsán způsob návrhu použití QR kódu ve vinařství LIVI s. r.o. Zavedením QR kódu na etikety vín se zkoumá použitelnost a praktičnost těchto kódů. Navrhne se způsob vložení požadované informace do QR kódu a následně jeho správné dekódování. Výsledné QR kódy budou použity v několika grafických návrzích etiket vín. Na základě kalkulace použitých návrhů si firma může zvolit pro ni nejvhodnější typ. V závěru práce jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a postřehy ze zpracovávání praktické části.

Abstract: Bachelor thesis „Implementation of QR codes in companies“ aims to answer the question whether the QR codes are in a position to apply to the business. In order to answer this question it was necessary to assort only relevant and useful information from number of documents. In theoretical part term of two-dimensional codes is revealed, their structure, utilization in the world and in the future. Practical part describes methods of implementation of the QR codes in vineculture in LIVI Ltd. Feasibility and practicality of these codes is examined by printing them on wine labels. Proper method of feeding information into the QR code is devised and subsequently its correct decoding. The resulting QR codes are used in several wine label graphic designs. Companies can choose the most appropriate one based on the designs’ calculation. Conclusion summarizes key findings and insights of the practical part of the process.

Klíčová slova: QR kódy, dvourozměrné kódy, generování QR kódů, kódování, dekódování, čárové kódy, implementace QR kódů, QR codes, two-dimensional codes, generating QR codes, encoding, decoding, barcodes, implementations QR codes.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Kozub
  • Oponent: Ing. Ondřej Částek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz