Theses 

Regionální analýza projektů aplikovaného výzkumu – Bc. Dominik Bořek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Dominik Bořek

Diplomová práce

Regionální analýza projektů aplikovaného výzkumu

Regional analysis of applied research projects

Anotace: Předložená diplomová práce se zabývá oblastí vědy, výzkumu, vývoje a inovací v České republice. V práci je popsán systém této oblasti od výdajů na výzkum a vývoj, až po jeho význam pro regionální rozvoj. Hlavní důraz práce klade na programy Technologické agentury České republiky. Následně je provedena regionální analýza projektů těchto programů, za účelem zjistit podíl jednotlivých krajů na výdajích, dotacích, počtech projektů, účastníků a jiných vybraných sledovaných veličinách.

Abstract: This diploma thesis deals with the area of science, research, development and innovation in the Czech Republic. In the thesis is described the system of this area from expenditures on research and development up to it´s importance for regional development. Main emphasis is put on programs of Technological agency of Czech Republic. After that is make regional analysis of the projects of the programs, in order to find out a share on expenditures, grants, numbers of projects, it´s participants and others selected followed attributes.

Klíčová slova: věda, výzkum, vývoj a inovace, projekty, programy, Technologická agentura České republiky, výdaje, dotace, kraje / science, research, development and innovation, projects, programs, Technological agency of Czech Republic, expenditures, grants, regions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Winklerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 13:25, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz