Anastasia Kurilkina

Bakalářská práce

The role of international human rights NGOs in China: A case study of Amnesty International

The role of international human rights NGOs in China: A case study of Amnesty International
Anotace:
Tato studie hodnotí dopady mezinárodních neziskových organizací na oblast lidských práv v Číně. Tato studie se omezuje zejména na vliv Amnesty International. Primární údaje pro tuto práci byly shromážděny v terénu v Amnesty International Brno a pomocí rozhovorů. Hlavní nálezy byly odvozeny z primární metody výzkumu a druhých údajů získaných z publikací, veřejných prohlášení a výzkumu Amnesty International …více
Abstract:
This study evaluates the impacts of international non-profit organizations in the realm of human rights in China. This study narrows down to the influence of Amnesty International in particular. Primary data for this study was collected through fieldwork in Amnesty International, Brno and interviews. Secondary data was obtained from Amnesty International`s publications, public statements, and research …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Runya Qiaoan, BA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií