Bc. Gabriela Krečmerová

Diplomová práce

Divadlo Petra Bezruče v letech 1959 -1965

Divadlo Petra Bezruče in the years 1959 -1965
Anotace:
Cílem předkládané diplomové práce Divadlo Petra Bezruče v letech 1959-1965 je zmapování a bližší charakterizace šestiletého tvůrčího období, během něhož v tomto divadle působila skupina mladých tvůrců, jež do Ostravy zamířili po absolvování svých studií na pražské AMU. Mezi tyto tvůrce patřili režiséři Jan Kačer a Evžen Němec, dramaturg Zdeněk Hedbávný, scénograf Luboš Hrůza, hudebník Petr Mandel a …více
Abstract:
The aim of this thesis Divadlo Petra Bezruče in the years 1959-1965 provides an analysis and a more detailed characterization of the six-year-long creative period during which the group of young producers who came to Ostrava after completing their studies at the Prague Academy of Music. Among these creative directors were Jan Kačer, Evžen Němec, dramatic adviser Zdeněk Hedbávný, stage designer Luboš …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Margita Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta