Bc. Nikola Němečková

Bachelor's thesis

Žánr dopisu a deníku v povídkové tvorbě J. K. Tyla

The genre of a letter and a diary in short stories by J. K. Tyl.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá žánrem dopisu a deníku v povídkové tvorbě Josefa Kajetána Tyla. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje krátkému představení autora a jeho nejvýznamnějších děl. Druhá část je zaměřena na žánrovou charakteristiku povídky, dopisu a deníku. Třetí část předkládá interpretaci vybraných povídek, v nichž je sledován žánr dopisu a deníku a jejich povaha a funkce. Analýza …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the genre of a letter and a diary in short stories by Josef Kajetán Tyl. The thesis is divided into three parts. The first part documents the author’s life and the most important works of his. The second part is focused on the characteristics of the genre of a story, a letter and a diary. The third part describes the interpretation of the selected Tyl’s stories, in which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta