Bc. Michal Růžička, Ph.D.

Master's thesis

Budování a provoz digitální knihovny s přihlédnutím k bezpečnosti

Building and Maintenance of Digital Libraries: Taking into Account Security Aspects
Abstract:
Práce popisuje zkušenosti autora s procesy budování a provozu digitálních knihoven DML-CZ (http://dml.cz/), EuDML (http://eudml.eu/) a FFdigi. Práce popisuje nástroje, které byly autorem implementovány, stejně jako bezpečnostní důsledky použitých technik.
Abstract:
This thesis describes the author's experience with the processes of building and maintaining the digital libraries DML-CZ (http://dml.cz/), EuDML (http://eudml.eu/) and FFdigi. The thesis describes the tools that have been implemented by the author as well as security implications of the techniques that have been used.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 2. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Information Technology Security

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.