Lucie MAŘANOVÁ

Bachelor's thesis

PR strategie neziskové organizace Centrum podpory zdraví, z.ú.

PR strategy of non-profit organization Centrum podpory zdraví, z.ú.
Abstract:
Cílem práce bylo vypracování PR strategie pro zvýšení povědomí zákazníků o neziskové organizaci Centrum podpory zdraví, z.ú. V práci jsou popsány vybrané možnosti PR marketingu a jejich přesné rozplánování pro potřeby firmy Centrum podpory zdraví, z.ú., společně s kalkulací nákladů a přesahem do budoucna. K dosažení cíle byl použit sběr sekundárních dat o společnosti (analýza zákazníka a marketingového …more
Abstract:
The aim of the work was to develop a PR strategy to raise customer awareness of the non-profit organization Centrum podpory zdraví, z.ú. This paper describes the selected PR marketing options and their precise planning for the needs of the Centrum podpory zdraví, z.ú, including cost calculations and the overhaul in the future. For reaching the target there were used various methods - the collection …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: Ing. Michaela Jánská, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MAŘANOVÁ, Lucie. PR strategie neziskové organizace Centrum podpory zdraví, z.ú.. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Management