Lucie Lorencová

Bakalářská práce

Kohezní fond a strukturální fondy – Vývoj v ES a jejich implementace v ČR v letech 2007-2013

Cohesion Fund and Structural Funds – Development in EC and Implementation in CR in 2007-2013
Anotace:
Politika soudržnosti nebo také kohezní politika či politika hospodářské a sociální soudržnosti, jež je naplňována prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, je politikou s výrazným růstovým potenciálem oproti ostatním politikám Evropské unie. Je jí tedy kladen stále větší význam a veřejností je striktně střežena. Práce si tak stanovila za cíl představit základní okruhy této problematiky …více
Abstract:
Cohesion policy, or more specifically, economic and social cohesion policy, being implemented through the Structural Funds and the Cohesion Fund, has a significant growth potential when compared to other policies of the European Union. This is why an ever greater importance is attached to it and it is closely watched by the public. My thesis therefore tackles the fundamental issues of this topic, with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zoran Nerandžič
  • Oponent: prof. JUDr. Richard Král, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS