Bc. Sylva FILOVÁ

Master's thesis

Podpora čtenářství na 2. stupni ZŠ prostřednictvím práce se čtenářskými deníky

Support of Reading through the Work with Reading Diaries at Upper Primary School
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím čtenářských deníků ve výuce literární výchovy na druhém stupni základní školy. Důraz je kladen na prohlubování vztahu k četbě a zvyšování čtenářských kompetencí žáků. Teoretická část podává základní informace o pojmech spojených s tematikou čtení a čtenářství, přináší informace o specifikách čtenářství dospívajících. Dále mapuje problematiku čtenářských deníků v odborné …more
Abstract:
Master's thesis is focusing on usage of reading diaries during the education on second level of elementary school. It's mainly targeted on deepening of relationship with reading and to increase pupil's reading competencies. Theoretical part brings basic information about terms connected with reading, it brings information about pubescent reading specifics. It maps reading diaries issues in professional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jana Sladová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FILOVÁ, Sylva. Podpora čtenářství na 2. stupni ZŠ prostřednictvím práce se čtenářskými deníky. Olomouc, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses p297sl p297sl/2
7/12/2017
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7/12/2017
Marklová, E.
8/12/2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.