Bc. Jakub Hruška

Bakalářská práce

Vliv genderového rozložení v řídících a poradních orgánech vybrané politické strany na vývoj předvolebních témat v oblasti sociální politiky a sociální práce ve volbách do PS PČR

The Influence of Gender Distribution in the Governing and Advisory Bodies of a Selected Political Party on the Development of Campaign Topics in the Fields of Social Policy and Social Work in the Election to the House of Deputies of the Czech Parliament
Anotace:
Politicky ideový směr sociální politiky, kterým se ubírá naše země, se odvíjí od rozhodnutí naší politické reprezentace. Za nežádoucí považuji stav, kdy demografické rozložení obyvatel s ohledem na gender je velmi vyrovnaný, ale zastoupení mužů a žen v politice tomu neodpovídá. Nejedná se však jen o jednotlivé politické představitele, ale i o funkcionáře a poradce, kteří též tvoří prvky a základy jednotlivých …více
Abstract:
The political-ideological course of social policy in our country depends on the decisions of our political representation. I consider the fact that the demographic distribution of the population in regard to gender is very balanced but the representation of men and women in politics does not correspond to this as undesirable. However, this does not only concern the positions of individual political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Smutná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií