Mgr. Jan BRODSKÝ

Disertační práce

Medium fotografie/výtvarné umění - vzájemná prostupnost

The medium of photography / fine art - mutual permeability
Anotace:
Disertační práce se zabyvá vztahem fotografie k vytvarnému umění ve vyvojovych etapách, její pasivní i aktivní roli. K pochopení současného vnímání tohoto media se vrací k jeho počátkům, připomíná onu prvopočáteční touhu po uznání media jako umělecké discipliny. S tím souvisí i připomenutí tradičního, ale konzervativního akademismu kompozičních kánonů, které mohly být právě díky zrodu fotografie postupně …více
Abstract:
My dissertation deals with the relation between photography and fine art from the perspective of developmental stages and its passive and active role. To understand present perception of this medium, it gets back to its beginning, it recalls that primordial desire for recognition and acceptance of this medium as a fine art discipline. That relates to reminder of traditional but conservative academism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRODSKÝ, Jan. Medium fotografie/výtvarné umění - vzájemná prostupnost. Ústí nad Labem, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta umění a designu

Doktorský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Vizuální komunikace

Práce na příbuzné téma