Bc. Markéta Krajíčková

Bakalářská práce

Management MěÚ Sezemice

Management of the Sezemice municipality
Anotace:
Cílem práce je zaměřit se na vybraná specifika managementu Městského úřadu Sezemice. Bakalářská práce na téma Management MěÚ Sezemice obsahuje část teoretickou a část praktickou. Součástí teoretické části je představit základy managementu a managementu organizací veřejné správy. Dále se zaměřuje na New Public Management a nakonec na orgány obce a jejich vzájemné vztahy. V praktické části je zanalyzován …více
Abstract:
The aim is to focus on selected specific management of the Municipal Office Sezemice. Bachelor thesis Management Sezemice Town Council contains a theoretical and practical part. Part of the theoretical part is to introduce the basics of management and management of public administration. Also it focuses on New Public Management, and finally to the municipal authorities and their mutual relations. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krajíčková, Markéta. Management MěÚ Sezemice. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní