Theses 

Webová reklama se zaměřením na propagaci internetových obchodů – Bc. Kateřina Pelánová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Pelánová

Bakalářská práce

Webová reklama se zaměřením na propagaci internetových obchodů

Advertising on the web and marketing of b2c e-commerce

Anotace: Práce „Webová reklama se zaměřením na propagaci internetových obchodů“ se věnuje různým formám webové reklamy využitelné internetovými obchody – obrazové reklamě, textové reklamě, optimalizaci pro vyhledávače, katalogům webových stránek, vyhledávačům zboží atd. První část se zabývá jednotlivými druhy webové reklamy a změnami v současných trendech. Praktická část popisuje autorčinu zkušenost s propagací malého e-shopu s omezeným reklamním rozpočtem. Přestože internet je globální médium, práce se zaměřuje především na českou reklamu a služby na českém internetu, z důvodu specifik českého trhu a jeho lokálního omezení.

Abstract: Subject of the thesis "Advertising on the web and marketing of b2c e-commerce" are various forms of web advertising – visual ads, text ads, search engine optimization, catalogues of web pages, product search engines etc. The first part of the thesis describes forms of web ads and some recent shifts of trends. The practical part of thesis describes author's experience with promoting small e-shop on limited budget. Although internet works as a global medium, the thesis is focused mostly on czech advertising and searching services, because of their specificity and importance on the local market.

Klíčová slova: e-marketing, internetový obchod, internetová reklama, webová reklama, e-shop, SEO, optimalizace pro vyhledávače, vyhledávač, vyhledávač zboží, banner, kontextová reklama, intextová reklama, PPC

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. David Kořínek
  • Oponent: PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 23:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz