Šárka Havigerová, DiS.

Bakalářská práce

Opatření při výskytu infekčních onemocnění v České republice v rámci ochrany obyvatelstva

Measures in Case of Infectious Diseases in the Czech Republic within the Population Protection
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výskytem infekčních onemocnění na území České republiky a opatřeními v rámci ochrany obyvatelstva. V teoretické části je popsána oblast infekčních onemocnění a provádění epidemiologických opatření v obecné rovině. Dále je zde výčet právních norem a předpisů týkajících se oblasti ochrany veřejného zdraví a ochrany obyvatelstva, plánovacích dokumentů a kompetencí orgánů ochrany …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the occurrence of infectious diseases in the Czech Republic and measures to protect the population. The theoretical part describes the area of infectious diseases and epidemic measures in general. There is also a list of legal norms and regulations concerning the protection of public health and protection of the population, planning documents and competencies of public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havigerová, Šárka. Opatření při výskytu infekčních onemocnění v České republice v rámci ochrany obyvatelstva. Uherské Hradiště, 2021. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva