Jakub Elznic

Bakalářská práce

Drogy - jejich význam, zneužívání a možnosti kriminalistického zkoumání

Drugs - their meaning, abuse and criminalistic possibilities exploration
Anotace:
Bakalářská práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a dělením drog, popisuje drogovou scénu v České republice, dále uvádí nejčastěji páchané přestupky a trestné činy na úseku drog a v závěru teoretické části se zaměřuje na kriminalistické zkoumání drog. Praktické části se bakalářská práce zabývá kvantitativním výzkumem na problematiku drog. Nástroj sběru dat je dotazníkové šetření mezi pedagogickými …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the characterization and division of drugs in the theoretical part, discribes the drug scene in the Czech Republic then it mentions the most frequently committed offenses and drug offenses and at the end of the theoretical part it focuses on the criminal investigation of drugs. The practical part of the thesis deals with quantitative research on drug issues. The data …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Marek Blažejovský, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Mahdalíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech