Bc. Ivana OTTEOVÁ, DiS.

Master's thesis

Rozdíly v ošetřovatelské péči v pooperačním průběhu u geriatrických pacientů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii

The differences of the nursing care in the postoperative process by geriatic patients after laparoscopic and laparotomic cholecystectomy
Abstract:
Cíl: Cílem práce je zjistit, do jaké míry laparoskopická a laparotomická cholecystektomie ovlivňuje ošetřovatelskou péči u geriatrických pacientů. Metodika: Cílovou skupinu tvořilo 59 seniorů nad 65 let věku, u kterých byla od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 provedena ve Vítkovické nemocnici a. s. cholecystektomie. Šetření bylo realizováno pomocí námi modifikovaného měřícího nástroje Fast-track. Výsledky …more
Abstract:
Objective: The objective of this thesis is finding out how laparoscopic and laparotomic cholecystectomy affects nursing care of geriatric patients. Methodology: The target group consisted of 59 seniors over 65 years of age who were hospitalized from the 1st of January 2010 to the 31st of December 2010 and to whom cholecystectomy was carried out. Results: We found out that laparotomic cholecystectomy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2011
Accessible from:: 14. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

OTTEOVÁ, Ivana. Rozdíly v ošetřovatelské péči v pooperačním průběhu u geriatrických pacientů po laparoskopické a laparotomické cholecystektomii. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Nursing / Nursing in Chosen Clinical Branches

Theses on a related topic