Bc. Marián Šaling

Diplomová práce

Bayesiánský přístup k modelům kvalitativních a omezených vysvětlovaných proměnných

Qualitative and limited dependent variables models: A Bayesian approach
Abstract:
The main purpose of this thesis is to introduce the Bayesian approach and application of qualitative and limited dependent variable models to prediction of default. The thesis focuses at first on the description of basic terms and principles of Bayesian analysis and credit scoring techniques. We then apply the Bayesian probit model and the Bayesian logistic regression to a sample of 334 small businesses …více
Abstract:
Cílem diplomové práce je představení bayesiánského přístupu a aplikace bayesiánských modelů kvalitativních a omezených závislých proměnných při predikci rizika nesplacení úvěru. Práce se nejprve věnuje definicím základních pojmů a vysvětlením souvislostí mezi bayesiánskou analýzou a kredit skóringem. Schopnost zahrnout apriorní informace do modelu může být obzvlášť výhodná v případech, kdy jsou dostupné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Daniel Němec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Bil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie

Práce na příbuzné téma