Bc. Miroslav ŠIMÁN

Diplomová práce

Individuální přípravné období rozhodčího extraligy ledního hokej

Individual preparatory period for extraliga referee
Anotace:
Cílem práce, na který jsem se zaměřil v teoretické části, bylo podat ucelený přehled o všech informacích týkajících se práce rozhodčích ledního hokeje. Jsem přesvědčen, že se mi podařilo předložit všechny potřebné aspekty. V teoretické části jsem se konkrétně zaměřil na charakteristiku ledního hokeje, obecnou charakteristiku rozhodčích ledního hokeje a jejich výstroj. Dále jsem v krátkosti rozebral …více
Abstract:
The goal of the diploma, which i concentrate on in this theoretical part was the complete point of view, or summary lets say, regarding to job of a proffesional Iice hockey referee .Im pretty sure i establish all aspects needed. As i mentioned the theoretical part of my diploma before i also concentrate deeply on characteristic of ice hockey itself, general characteristic of ice hockey referee and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIMÁN, Miroslav. Individuální přípravné období rozhodčího extraligy ledního hokej. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Vy-TV

Práce na příbuzné téma