Bc. Miroslav ŠIMÁN

Master's thesis

Individuální přípravné období rozhodčího extraligy ledního hokej

Individual preparatory period for extraliga referee
Abstract:
Cílem práce, na který jsem se zaměřil v teoretické části, bylo podat ucelený přehled o všech informacích týkajících se práce rozhodčích ledního hokeje. Jsem přesvědčen, že se mi podařilo předložit všechny potřebné aspekty. V teoretické části jsem se konkrétně zaměřil na charakteristiku ledního hokeje, obecnou charakteristiku rozhodčích ledního hokeje a jejich výstroj. Dále jsem v krátkosti rozebral …more
Abstract:
The goal of the diploma, which i concentrate on in this theoretical part was the complete point of view, or summary lets say, regarding to job of a proffesional Iice hockey referee .Im pretty sure i establish all aspects needed. As i mentioned the theoretical part of my diploma before i also concentrate deeply on characteristic of ice hockey itself, general characteristic of ice hockey referee and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠIMÁN, Miroslav. Individuální přípravné období rozhodčího extraligy ledního hokej. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Basic Schools / Vy-TV

Theses on a related topic