Bc. Soňa Opelková

Bakalářská práce

Soužití dětí s lehkým mentálním postižením s dětmi bez mentálního postižení v dětském domově

Common life of children with mild mental disability with children without mental disability in the children's home.
Anotace:
Práce se zabývá soužitím dětí s lehkým mentálním postižením s dětmi intaktními, které žijí v prostředí dětského domova, složitostmi situací, kterými děti procházejí v rámci soužití, nastiňuje možnosti pedagogů pro edukaci a intervenci v rámci výchovy těchto dětí.
Abstract:
The thesis deals with coexistence of children with light mental disabilities and intact children, living in environment of children's home. It emphasises complicated situations children go through and suggests educational and interventional possibilities of educators working with these children
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika