Theses 

Soužití dětí s lehkým mentálním postižením s dětmi bez mentálního postižení v dětském domově – Bc. Soňa Opelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Soňa Opelková

Bachelor's thesis

Soužití dětí s lehkým mentálním postižením s dětmi bez mentálního postižení v dětském domově

Common life of children with mild mental disability with children without mental disability in the children's home.

Anotácia: Práce se zabývá soužitím dětí s lehkým mentálním postižením s dětmi intaktními, které žijí v prostředí dětského domova, složitostmi situací, kterými děti procházejí v rámci soužití, nastiňuje možnosti pedagogů pro edukaci a intervenci v rámci výchovy těchto dětí.

Abstract: The thesis deals with coexistence of children with light mental disabilities and intact children, living in environment of children's home. It emphasises complicated situations children go through and suggests educational and interventional possibilities of educators working with these children

Kľúčové slová: Ústavní výchova, dětský domov, osobnost dítěte, mentální postižení, psychická deprivace, rehabilitace klíčová slova anglicky, Institucional upbringing, children´s home, personality of the child, mental disability, psychice deprivation, rehabilitation

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedúci: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Victoria Shmidt, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 05:13, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz