Jaroslav Dvořák

Bachelor's thesis

Přehled možností modelování útoků na současné a budoucí informační a komunikační prostředky (ICT)

Overview of possibilities of modelling attacks on the current and future information and communication technologies
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá tématem modelování hrozeb v oblasti informačních a komunikačních prostředků. Teoretická část se věnuje významu informačních a komunikačních technologií v dnešním světě, vymezení základních pojmů a modelování hrozeb včetně analýzy vybraných možností modelování hrozeb Microsoft STRIDE, MITRE ATT&CK a Lockheed Martin: The Cyber Kill Chain. Analýza a srovnání frameworků je …more
Abstract:
The thesis deals with the topic of threat modelling in communication and information technologies. The theoretical part is devoted to the importance of information and communication technologies in today‘s world, definitions of basic concepts and threat modelling including analysis of selected threat modelling options such as Misrosoft STRIDE, MITRE ATT&CK and Lockheed Martin: The Cyber Kill Chain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 12. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2023
  • Supervisor: Ing. Miroslav Čermák
  • Reader: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.