Ondřej Hložek

Bachelor's thesis

Dřevěná lávka pro pěší a cyklisty

Design of wooden footbridge for pedestrians and cyclists
Anotácia:
Bakalářská práce řeší návrh dřevěné lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Kyjovku. V literárním přehledu je shrnuta mostní terminologie, používané konstrukční systémy dřevěných mostů a popis jednotlivých typů spojovacích prostředků. V praktické části je zpracován návrh tří dřevěných lávek včetně konstrukčních detailů. Každá lávka je řešena jiným konstrukčním systémem. První lávka je navržena obloukovým …viac
Abstract:
This bachelorʼs thesis tries to resolve design of the wooden overcrossing for pedestrians and cyclists across the Kyjovka river. Survey of literature summarises bridge terminology, generally used construction systems for building wooden bridges and description of individual types of fasteners and fixings. In practical part is treated design of three wooden overcrossings including construction details …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Veronika Hunková, Ph.D.

Citační záznam

Mendel University in Brno

Faculty of Forestry and Wood Technology

Bachelor programme / odbor:
Timber Structures and Wood Building Construction / Timber Structures and Wood Building Construction