Stanislav BRTNA

Bachelor's thesis

Konstrukce měniče pro BLDC motor

Construction of BLDC Motor Converter
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá návrhem měniče pro řízení bezkartáčového stejnosměrného motoru elektrické koloběžky. Nejprve jsou popsány vlastnosti užitého motoru, dále prvky koloběžky a požadavky na výsledné zařízení. Je popsán návrh schématu, tvorba desky plošných spojů a osazení. Na závěr je popsáno oživení a měření výsledného zařízení.
Abstract:
This bachelor degree thesis is focused on designing control electronics for an electric scooter equipped with a brush-less DC motor. Firstly, the requirements for desired device are specified, then circuit schematic and circuit board layouts are made. In last chapters there are measurements and final conclusion about the performance of the designed device.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Luboš Streit, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BRTNA, Stanislav. Konstrukce měniče pro BLDC motor. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Applied electrical engineering / Applied electrical engineering

Theses on a related topic