Bc. Lenka Střihavková

Bakalářská práce

Hrobová výbava v době římské v Čechách

Funeral equipment of roman period graves in Bohemia
Anotace:
Předložená práce se zabývá nálezy z hrobů doby římské v Čechách. Popisuje obsah stovky hrobů z různých pohřebišť, srovnává jej a poukazuje na rozdíly ve výbavách ve starší a v mladší době římské.
Abstract:
Submitted work deals with findings from graves of roman period in Bohemia. It describes contents of hundreds of graves in different burial grounds, it compares this contents and it rates differences between the older and the younger part of roman period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Střihavková, Lenka. Hrobová výbava v době římské v Čechách. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická