Jan Belinger

Diplomová práce

Direct sales and its impact on Automotive distribution

Vliv přímého prodeje na distribuci v automobilovém průmyslu
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na možnou implementaci modelu přímého prodeje v rámci automobilového průmyslu. Cílem práce je navrhnout možnou distribuční strategii pro výrobce automobilů, na základě modelu přímé distribuce. Teoretická část práce je založena na sekundárním výzkumu. V rámci sekundárního výzkumu jsou mimo jiné použity i případové studie, ukazující praktické využití tohoto modelu. Konkrétní …více
Abstract:
This masters thesis aims to explore the possible implementation of the direct distribution model within the automotive industry. The goal is to outline the possible distribution strategy, using the direct distribution model, for an auto manufacturer. The theoretical background and cases that are used to describe the practical usage of the model are based on a secondary research. More specific aspects …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Josef Müller

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70370

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management