Bc. Petr Grätzer

Diplomová práce

Technická analýza akcií a možnosti jejího využití při investování v ČR

Stock technical analysis and its using in investing in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je technická analýza akcií a možnosti jejího využití při investování v ČR. Na souhrnný úvod do problematiky technické analýzy navazuje popis základních grafických metod a technických indikátorů. Praktická část diplomové práce je zaměřena na zpětné testování úspěšnosti předdefinovaných indikátorů na českém akciovém trhu pomocí automatických obchodních systémů. Poté jsou …více
Abstract:
The subject of my thesis is a technical analysis of stocks and options of its use in investing in the Czech Republic. The general introduction into technical analysis builds on basic methods of graphic and technical indicators. The practical part is focused on back testing of predefined indicators on the Czech stock market with automated trading systems. Then the input parameters of optimized indicators …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta