Mgr. Ludvík Adamec

Bakalářská práce

Kartografická vizualizace dat z OpenStreetMap

Cartographic visualization of OpenStreetMap data
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kartografickou vizualizací dat z projektu OpenStreetMap. Nejdříve se věnuje samotným datům, jejich struktuře a obsahu. Následně dochází k porovnání open source nástrojů a standardů využitelných pro kartografickou vizualizaci na internetu. V praktické části práce byl na základě porovnání jednotlivých metod (CartoCSS a SLD GeoServeru) vytvořen návrh webové mapy pro městskou …více
Abstract:
Bachelor thesis concerns deals with cartographical vizualization of data from OpenStreetMap project. Firstly it deals with the data itself, their composition and structure. Further, open source cartographical tools and standards for cartographical visualisation are compared. In practical part a map draft was created based on the comparisons (CartoCSS and GeoServer SLD). The draft visualizes web map …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Jiří Kozel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika