Dominika Šišková

Diplomová práce

Image of a city - Comparison of Bratislava and Prague

Image města - srovnání Bratislavy a Prahy
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá všeobecným významem image města, stejně jako image dvou vybraných měst, Bratislavy a Prahy. Cílem této práce bylo poskytnout dostatečné důkazy k určení města, které je mezi turisty vnímáno pozitivněji. K dosáhnutí tohoto cíle byl využit výzkum, jehož hlavní cílovou skupinou byli turisté, kteří alespoň jedenkrát navštívili obě zvolená města. Výsledky výzkumu naznačily …více
Abstract:
This master thesis deals with the importance of the destination image in general as well as with the image of the two selected cities, Bratislava and Prague. The goal of this thesis was to provide a sufficient evidence in order to identify the city with the better perceived image among tourists. In order to reach the ultimate goal, a field research targeting tourists who visited both cities at least …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2018
  • Vedoucí: Milan Postler
  • Oponent: Jiří Mikeš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71795

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma