Dominika Šišková

Master's thesis

Image of a city - Comparison of Bratislava and Prague

Image města - srovnání Bratislavy a Prahy
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá všeobecným významem image města, stejně jako image dvou vybraných měst, Bratislavy a Prahy. Cílem této práce bylo poskytnout dostatečné důkazy k určení města, které je mezi turisty vnímáno pozitivněji. K dosáhnutí tohoto cíle byl využit výzkum, jehož hlavní cílovou skupinou byli turisté, kteří alespoň jedenkrát navštívili obě zvolená města. Výsledky výzkumu naznačily …more
Abstract:
This master thesis deals with the importance of the destination image in general as well as with the image of the two selected cities, Bratislava and Prague. The goal of this thesis was to provide a sufficient evidence in order to identify the city with the better perceived image among tourists. In order to reach the ultimate goal, a field research targeting tourists who visited both cities at least …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2018
  • Supervisor: Milan Postler
  • Reader: Jiří Mikeš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71795

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Theses on a related topic