Bc. Tomáš Vlk

Bakalářská práce

Informační systém pro základní školy

Information system for elementary school
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na informační systémy pro základní školy, konkrétně na vytvoření jednoho takového jednoduchého systému. Ten si klade za cíl nahradit tradičně používaný systém klasických papírových žákovských knížek, tedy umožňuje vkládat žákovi známky, hodnocení a absence. Dále pomáhá k lepší interakci učitelů s rodiči a rodičům tak umožňuje vkládat podpisy hodnocení či omluvenky absencí. Tím …více
Abstract:
This thesis focuses on information systems for elementary schools, specifically on a creation of a simple information system. The purpose of this information system is to replace traditionally used system of classic student books, therefore it enables to input student's grades, evaluation and absence. It also provides a better interaction of teachers and parents who are also allowed to input signatures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Adam Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky